Faktura ustrukturyzowana – najważniejsze informacje

Na https://bit.ly/3z37nyQ znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o fakturze ustrukturyzowanej.

System faktur ustrukturyzowanych miał planowo działać już w 4 kwartale 2021 r., jednakże finalnie biznesmenom na dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt wystartował w pierwszym dniu 2022 r. Po roku okresu przejściowego, w którym stosowanie KSeF jest opcjonalne, począwszy od stycznia 2023 r. będzie to wymogiem dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla firm zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – zalety tego rozwiązania

Faktura ustrukturyzowana to innymi słowy dokument elektroniczny, który ma ściśle ustaloną strukturę informacji zakodowanych z zastosowaniem znaczników XML. Ten sposób kodowania w zasadzie niewiele powie osobie, która nie ma wiedzy jak go odczytać, jednak dla stosownej aplikacji do rozliczania i wystawiania faktur dokument tego rodzaju będzie w pełni zrozumiały. Fakt, że faktury mają ujednoliconą strukturę prowadzi do tego, że bez względu na to którego oprogramowania do księgowości użyją obie strony transakcji, informacje będące elementami faktury ustrukturyzowanej zostaną rozszyfrowane w ten sam sposób. Jest to ważny krok naprzód głównie dla biur rachunkowych, które do tej pory notorycznie spotykały się z przypadkami błędnego przeniesienia w oprogramowaniu księgowym informacji z faktur przesyłanych przez klientów w postaci zdjęcia faktury papierowej bądź pliku PDF. Faktury ustrukturyzowane kategorycznie wykluczają prawdopodobieństwo pomyłki przy przenoszeniu danych z faktury przez księgową, a także niepoprawnego ich rozszyfrowania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System e-Faktur – przedsiębiorcy wiele na tym zyskują

Każdy przedsiębiorca z początkiem stycznia 2021 r. może wystawić i odebrać faktury ustrukturyzowane dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur stworzonemu przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy między innymi wcześniej otrzymają zwrot VAT, nie są zobowiązani przekazywać Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur oraz zyskują poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, gdyż mają pewność, że nie zawieruszą faktury (system zachowuje dane o nich przez dekadę). Z kolei Ministerstwo Finansów zdobywa narzędzie, które pozwala na bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, czyli lepiej przeciwdziała patologiom w obszarze podatku akcyzowego, od towarów i usług oraz dochodowego. Watro zaznaczyć, iż obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie równa się zakazowi korzystania z komercyjnego oprogramowania do księgowania, jednakże musi ono zostać zintegrowane z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]