Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Zainteresowany metodę kasową? Skieruj się w to miejsce.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. W tej sytuacji fiskus nie docieka czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, kiedy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane towary bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta należności. Ze względu na wymieniony powyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, jednakże muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne oznaczanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga permanentnego monitorowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim biznesom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy stu lub więcej dokumentach monitoring wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]