Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Kiedy spółka przechodzi głęboki kryzys, długi wobec wspólników rosną w zastraszającym tempie, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa wydaje się najodpowiedniejszym wyjściem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można nazwać przeobrażenie podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w następstwie zwiększenie jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne reguluje ustawa z 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia bardziej nastawione na przedsiębiorców i dają im wiele instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się szybciej aniżeli przed wejściem w życie aktualnej ustawy i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pożytków: pozwalają przystopować egzekucje komornicze, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, wstrzymać realizację niekorzystnych ugód, a przede wszystkim ochronić przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Typy postępowań restrukturyzacyjnych

Wymieniony powyżej akt prawny dopuszcza cztery możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób majątek dłużnika. Okres trwania tego rodzaju postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż rok, gdyż w sprawach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd rozsądza o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu listy zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ restrukturyzacji toczy się przeciętnie około pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Łączy się to jednak z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sama wybiera, osobiście przeprowadza rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Zadaniem sądu jest tu wyłącznie uznanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.

Wypada zaakcentować, iż istnieją ograniczenia, które warunkują, który typ restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować tylko wtedy, gdy wysokość zobowiązań spornych nie przewyższa 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego albo układowego. Czynności restrukturyzacyjne są skomplikowane, toteż jeśli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale masz wątpliwości, jaki rodzaj będzie stosowny dla Twojej spółki, obowiązkowo zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.