Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Na flobo.io odnajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o windykacji faktur.

Może być dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten wielu osobom niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego wszczyna się względem dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc generuje porównywalną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana we wskazanym terminie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może dodać własne harmonogramy czynności podejmowanych względem opieszałych kontrahentów, definiując między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wspomniane wyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa także przyczyną ogromnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]