Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Skieruj się w to miejsce jeśli chcesz zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań ważny jest wiek badanego, bo badane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zazwyczaj przeprowadza się co 5 lat, ale gdy mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą wykonywać badania każdego roku.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]