Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Chcesz dowiedzieć się, kto ma w swojej ofercie badania psychologiczne Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na www.bielskobadania.pl.

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie urządzenia są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne i instruktorów

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychotechnicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do badań podchodzą też kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, dokładność działania oraz cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która sprawdza głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak osoba badana radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po olśnieniu światłem.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]