Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

Osłona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na samopoczuciu lokatorów.

Komu zlecić realizację zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Wszak użycie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można określić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po deszczu fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody izolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie izolacji fundamentów również wypada powierzyć profesjonalistom, bo nagminnym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też użycie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych własności wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy wykorzystanie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, że będzie ona nieskuteczna.