Jak odnieść sukces na rynku pracy? Pomoże Ci coaching kariery

coaching kariery

Doradztwo zawodowe umożliwia odkrycie swoich silnych stron i wykorzystanie skrytego potencjału. Na czym obecnie polega coaching kariery? Czemu warto rozwijać swoje umiejętności zawodowe?

Coaching kariery – fachowe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Coaching kariery odbyty z kompetentnym doradcą zawodowym służy nie tylko osobom, które zaledwie rozpoczęły swoją karierę, ale również doświadczonym pracobiorcom, którzy obawiają się transformacji w sektorze zatrudnienia, szykują się do zmiany pracy czy też chcą przetrwać przekształcenia w firmie. Doświadczony coach kariery asystuje na kliku płaszczyznach – uczy jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby pozytywnie przebrnąć rekrutację, a także jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, niezbędne w pracy. Doradca zawodowy zajmuje się też wsparciem w właściwym przygotowaniu dokumentów, na przykład listu motywacyjnego, CV bądź portfolio osiągnięć, tak, by przyciągnęły uwagę potencjalnych pracodawców, a tym samym zwiększyły szansę na to, iż kandydat będzie dopuszczony do rozmowy. Nie bez wpływu jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych aspektów, który wysoko sobie cenią pracownicy działów HR.

Coaching kariery – kto na nim skorzysta?

Chcesz sterować ścieżką swojej kariery zawodowej tak, aby ostatecznie odnieść sukces na rynku pracy? A może planujesz zmienić specjalizację, lecz nie wiesz, jaka praca przyniesie Ci spełnienie i równolegle porządne dochody? Coaching kariery sprawi, że poznasz swoje mocne oraz słabsze cechy, zaczniesz posługiwać się czający się w Tobie potencjał i osiągać sukcesy zawodowe. Kompetentny coach kariery wspomoże też kierowników wyższego szczebla tudzież innych doświadczonych specjalistów potrzebującym rzetelnych konsultacji. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania dochodzi do wyznaczenia potrzeb doradczych – na tym etapie ustala się cele uczestnika sesji, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba konsultacji z doradcą zawodowym pozwoli uzyskać przewidziany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]