Jak wyglądają psychologiczne badania wysokościowe

Więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma za dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie zgłębianiem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy ocenianiu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w przypadku osób chcących pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy inteligencji, osobowościowe, temperamentu. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak wirometr, aparat krzyżowy i stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Omijanie pewnych informacji nikomu nie pomoże.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]