Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków. Zdobądź więcej szczegółów.

W efekcie otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń przygotowują setki zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, że online bez problemu da się znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest nierzadko niezbędne, np. gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Czynniki wpływające na ostateczny koszt przekładu

Na to ile finalnie zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (angielski, holenderski) czy romańskich (francuski, portugalski) będzie zwykle tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Translacja prac naukowych, podręczników medycznych albo kontraktów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji groźnych w skutkach pomyłek.

Przekład zwykły a przysięgły

Trzeba podkreślić, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. akt ślubu lub świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału lub kopii oraz przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]