Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała - więcej szczegółów o tych usługach

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też poznania cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie należy się bać. Komplet badań składa się z testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego, testów inteligencji oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają między innymi intro- oraz ekstrawersję, neurotyzm i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog sięga po stereometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni tylko pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Należy podkreślić, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im wyłącznie raz.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]