Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko Biała - poznaj więcej szczegółów o tych usługach.

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć występowanie groźnych sytuacji, wprowadzono konieczność poddawania się specjalistycznym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – neurologiczne, okulistyczne i laryngologiczne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na pomostach, masztach, kominach itd. Specjalistyczne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku bądź innych dolegliwości mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania laryngologicznego, okulistycznego oraz neurologicznego. Specjalista diagnozuje pacjenta w kierunku padaczki, wad wzroku lub schorzeń błędnika. Dopełnieniem jest rutynowe badanie u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie pozostałe wymogi należy spełnić

Badania wysokościowe należy wykonywać co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą poddawać się im regularnie co 12 miesięcy. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest niedowidzenie, konieczność noszenia okularów, jak również schorzenia narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Warto podkreślić, że przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Podlegają im m.in. operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]