Kto przeprowadzana psychologiczne badania operatorów?

Pragniesz poznać więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko Biała? Wejdź na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują również zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do pracy osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają znacznie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy aparaturowe i testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma dokładność oraz szczerość udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w wypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w przypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić wyłącznie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić prawo do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]