Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Zobacz tłumaczenia rosyjski Kraków na tlumaczalnia.pl

Ostatnie lata to okres napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia nauki bądź zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]