Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne również dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozwiązaniu których zagadnień może nam pomóc.

Prywatny detektyw – zawód tylko z licencją

Nie każdy może wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. jeśli podejrzewamy, iż nasz partner jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.