Polski psycholog w UK – nie szukaj daleko

Potrzebujesz fachowej porady polskiego psychologa UK? Kliknij tutaj

Po wejściu Polski do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu zagranicznych rynków pracy na naszych rodaków, Polacy chętnie poczęli wyjeżdżać na Wyspy. Aktualnie powodu Brexitu zjawisko emigracji wyhamowało, lecz nadal nie brakuje chętnych do zatrudnienia się czy rozpoczęcia nauki właśnie w UK. Często jednak wyjazd do Wielkiej Brytanii stwarza ogrom utrapień, z którymi trudno jest się uporać samodzielnie wyjątkowo.

Polski psycholog w UK – z jakiego rodzaju utrapieniami się upora?

Pobyt w Wielkiej Brytanii oraz wynikająca z tego rozłąka z rodziną, jak również praca na terenie obcego kraju, mogą generować bardzo dużo komplikacji, którym wyjątkowo trudno jest sprostać. Rozstanie z bliskimi często powoduje ogromny stres. Do tego nieraz dochodzą też trudności z integracją z nowymi współpracownikami czy w ogóle ze znalezieniem pracy. Brak znajomości języka, który do tej pory jest wcale nierzadko spotykany, sprawia, że bardzo szybko dochodzi do odizolowania się od kolegów , z którymi się pracuje. A stąd już tylko mały krok do utrudniających codzienne funkcjonowanie wahań nastroju czy zwiększenia liczby zachowań o charakterze agresywnym. Nad zachowaniem tego typu niezwykle ciężko jest zapanować bez wsparcia psychologicznego. Z tego powodu nie należy obawiać się korzystania z pomocy profesjonalisty. Rozmowa z psychologiem jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak wygląda przebieg rozmowy?

Każda rozmowa ze specjalistą przeprowadzana jest w bezpiecznej atmosferze i pełnej dyskrecji. Nie trzeba bać się, że historie , które opowiedziano podczas rozmowy będą przekazane komuś innemu. Psychologa obowiązuje bowiem zachowanie tajemnicy zawodowej, a zwolnić z niej ma prawo jedynie sąd. Przed psychologiem nie trzeba skrywać kłopotów oraz słabości – jego zadaniem jest pomoc w ich przezwyciężeniu. Psycholog uczy, w jaki sposób uporać się ze stresującymi wydarzeniami, jak również pokazuje jak identyfikować sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to bardzo dobry wybór. Sesja prowadzona jest w języku polskim, dzięki czemu przebiega sprawniej i swobodnie. Osoba, która zgłasza się z problemem nie powinna się bowiem martwić się tym, czy zostanie zrozumiana i czy sama właściwie zrozumie to, co mówi jej specjalista.

Nasze dane:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339