Cechy kontenerów na odpady specjalnego przeznaczenia

Chcesz kupić kontenery rolkowe? Wejdź na ekombud.pl/kontenery-specjalne/

Kontenery na odpady specjalne muszą cechować się dużą trwałością, a także spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Jakie cechy mają poszczególne modele pojemników? Z jakiego powodu warto zdecydować się na wysokiej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady

Wśród dostępnych w sprzedaży kontenerów specjalnego przeznaczenia rozróżniamy kontenery na odpady płynne, niebezpieczne, sypkie, odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery używane do transportu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Kontenery tego typu są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są wyposażone w pokrywę z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wypływają. Drugim zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, uniemożliwiającą rozbryzgiwanie się cieczy podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą również plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z rozsuwanymi ścianami i podłogą posiadającą uchwyty do asekuracji ładunku.

Kontener na odpady budowlane i sypkie

Odrębną grupę kontenerów stanowią modele na odpady ziarniste, np. trociny i pyły. Obecne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe oraz wyposażone w przenośnik ślimakowy. Pojemniki na materiały miałkie mogą także posiadać uszczelnioną klapę. Do grupy modeli specjalnych należą także kontenery otwarte używane do przewozu i składowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]