Rodzaje kontenerów na odpady

Potrzebujesz kontenerów? Wejdź na http://bit.ly/2HaSnUE

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem i transportem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]